Wuhan Vohoboo Crane Hoist equipment Co.,ltd

VOHOBOO เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกมืออาชีพในการวิจัย พัฒนา การผลิต การขาย และบริการของอุปกรณ์ยก เราผลิตภัณฑ์ลิฟต์หลัก ได้แก่ เครนเหนือศีรษะคานเดี่ยวและคานคู่ เครนขาสูง เครน JIB รอกสลิง รอกโซ่ไฟฟ้า กว้านไฟฟ้า ฯลฯ

หวู่ฮั่น Vohoboo เครนรอกอุปกรณ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตมืออาชีพและผู้ส่งออกร่วมในการวิจัย, การพัฒนา, การผลิต, การขายและการบริการของอุปกรณ์ยก เรายกผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คานเครนเดี่ยวและคู่ค่าใช้จ่าย Gantry เครน, JIB เครน, ลวดรอกเชือกไฟฟ้ารอกโซ่กว้านไฟฟ้า ฯลฯ

รายละเอียด
หวู่ฮั่น Vohoboo เครนรอกอุปกรณ์ จำกัด